Ako sa zúčastniť našich kurzov?

Podmienky účasti na kurzoch s Očarujúca.sk

1. Prihlásenie na kurzy je možné prostredníctvom zaväznej prihlášky na našej internetovej stránke. Následne vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s podrobnými informáciami o vybranom/vybraných kurze/kurzoch. 

2. Úhrada kurzovného v plnej výške je potrebná bezhotovostným platobným stykom najneskôr 3 dni pred začatím kurzu. Údaje k tomu potrebné nájdete v kontakte. V prípade prihlásenia sa na akreditovaný vizážistický kurz je možné platiť aj na splátky podľa dohody.

3. Zrušenie účasti na vybranom/vybraných kurze/kurzoch je možné minimálne 5 dní pred začatím kurzu. V opačnom prípade Vám zaplatený poplatok nebude vrátený v plnej výške. Vtedy je najlepšie kurz/kurzy podarovať inej osobe alebo sa dohodnúť telefonicky či e-mailom na následnom vyriešení situácie.

4. Ochrana osobných údajov je v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení a znamená, že účastník kurzu súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.